Workshop desfasurat la AJOFM Mures in cadrul proiectului Observatorul pietei muncii

In Noutati

Primul workshop programat pentru luna martie în cadrul OPM s-a derulat la Târgu Mureș, miercuri 25 martie 2015, Evenimentul a fost organizat de conducerea AJOFM Mureș care a invitat la dezbateri reprezentanții instituțiilor publice prezente în zona pieței muncii din județul Mureș. Workshopul a fost deschis de doamna Elisabeta BOGDAN, directorul executiv adjunct al AJOFM Mureș, care a făcut o scurtă prezentare a proiectului OPM, a partenerilor implicați în implementarea acestuia și a obiectivului general care trebuie atins. Invitații la workshop : Ștefan Someșan – Inspectorul General al Inspectoratului Școlar Județean Mureș. Emilia Savîscă – Agenția Județeană pentru Plăți și Intervenții Sociale, Ion Matei – Directorul Executiv al Institutului pentru Statistică Județeană Mureș, Marinela Muntean – CRFPA Mureș, au solicitat membrilor echipei de implementare clarificările necesare pentru a se înțelege exact modul de lucru în platforma OPM. Conform discuțiilor avute de membrii echipei de implementare și consultanții Camerei de Comerț și Industrie Hunedoara cu asistentul financiar de la AJOFM Mureș- Marta Șumandea, în ședința pregătitoare pentru acest workshop din data de 24 martie 2015, jaloanele discuțiilor au avut ca traseu obținerea unui acord ferm din partea instituțiilor invitate la workshop în sensul înțelegerii corecte a substanței Protocolului de Colaborare, în vederea transferului de date de la aceste instituții către platforma OPM și semnarea cât mai urgentă a acestuia.   Până la data derulării acestui workshop au existat mai multe discuții cu instituțiile invitate să participe în cadrul proiectului, care nu s-au concretizat în semnarea Protocolului de Colaborare propus de echipa OPM. Trecerea de la avansarea de către instituțiile potențial partenere, doar a unei propuneri de colaborare bazată pe solicitarea periodică din partea AJOFM Mureș a datelor necesare pentru a fi furnizate în schema platformei OPM, la acceptarea semnării efective a Protocolului de Colaborare, reprezintă principalul rezultat al acestui workshop. Toate discuțiile avute cu această ocazie au dus la clarificarea tuturor aspectelor legate de colaborarea dintre echipa de implementare și post-implementare OPM și instituțiile invitate să colaboreze. Urmează ca o a doua rundă de discuții aplicate pe elementele concrete ale construirii platformei OPM să aibă loc la Conferința Inrermediară OPM, care se va desfășura pe parcursul lunii aprilie. Vezi mai mult

AJOFM MURES partener in cadrul proiectului Observatorul pietei muncii

In Noutati

În intervalul 01 – 03 octombrie 2014, AJOFM Hunedoara a organizat la Hotel Rusu din Petroșani ( masivul Parâng), în calitate de beneficiar și partener lider, conferința de lansare a proiectului „ OBSERVATORUL PIEŢEI MUNCII” : POSDRU/123/4.1/S/129565. La conferință a participat prefectul județului Hunedoara, directorul AJPIS-HD , inspectorul general adjunct al ISJ Hunedoara, reprezentanți ai Universității din Petroșani, ai instituțiilor județene dedicate pieței muncii,reprezentanții partenerilor proiectului: Asociaţia non-profit L&C Consulting, Camera de Comerţ şi Industrie Hunedoara și AJOFM-urile din regiunile Vest șiCentru :Alba, Arad, Caraş-Severin, Braşov,Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu, Timiș. Conferința a fost deschisă de directorul executiv AJOFM Hunedoara, Rodica Mariana Peter. Reprezentanții partenerilor au făcut prezentări legate de piața muncii din zona de referință a fiecăruia.Dezbaterile au avut ca element de referință , îndeplinirea Obiectivului General al proiectului:Dezvoltarea capacitățtii Serviciilor Publice de Ocupare (SPO) de analiză, sinteză și prognoză a schimbărilor de pe piața muncii, în scopul adaptării sistemului de furnizare a serviciilor de formare profesională, la tendințele de evoluție a cererii de forță de muncă – la nivel inter-regional. Proiectul are stabilit un grup țintă de 100 persoane reprezentând personalul propriu al Serviciilor Publice de Ocupare ale celor 10 Instituții județene de ocupare de forță de muncă, cuprinse în proiect. Pentru implementarea și promovarea proiectului OPM, au fost stabilite reperele de colaborare ale tuturor partenerilor, din perioada imediat următoare, conform atribuţiilor fiecăruia stabilite în documentul de bază al proiectului. Realizarea acestui instrument – OPM, care duce la îmbunătațirea procesului de monitorizare și de evaluare a impactului net al măsurilor active de ocupare și îmbunătățirea capacitățtii SPO de anticipare a schimbărilor de pe piața muncii, este un scop ce trebuie atins pentru creșterea performanței Serviciilor Publice de Ocupare. Site: https://observatorulpieteimuncii.wordpress.com/  Vezi mai mult

 

Îmbunătățirea rețelei de căutare de locuri de muncă EURES

In Noutati

Consolidarea rețelei paneuropene de căutarea a locurilor de muncă, EURES, are ca scop de a crește probabilitatea găsirii unor locuri de muncă potrivite calificării profesionale și de a-i ajuta pe angajatori, în special întreprinderile mici și mijlocii, să își ocupe posturile vacante mai rapid și mai eficient. Vezi mai mult

Lansarea competiției „Premiile pentru promovarea intreprinderilor europene”, ediția 2014

In Noutati

INTRO Proiectele-pilot „Garanții pentru TINEri!” și „Investiția in tineri, investiția în viitorul nostru!” se adreseaza exclusiv tinerilor cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani. Beneficiarii vor avea  acces la servicii integrate de informare, consiliere, orientare, formare profesională,asistență în inițierea de afaceri independente.  Vezi mai mult

Inițiativa CE de combatere a șomajului în rândul tinerilor și de încurajare a micilor intreprinderi

In Noutati

Preocupările micilor antreprenori sunt  pe agenda discuţiilor de la Bruxelles, la care vor participa liderii UE în zilele de 27 şi 28 iunie 2013. Apelul CE conţine idei noi cu privire la modul în care micii  intreprinzători pot fi încurajați, iar tinerii pot fi integraţi pe piaţa muncii. Vezi mai mult

Proceduri/ghiduri pentru programe adresate IMM-urilor în 2014, publicate spre consultare!

In Noutati

INTRO: Direcția Implementare Programe pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii (www.aippimm.ro) a publicat, spre consultare, proiectele de proceduri/ghiduri pentru 2014. Printre acestea se numără și cele pentru dezvoltarea abilităților și  a culturii antreprenoriale, respectiv stimularea inființării și dezvoltării microintreprinderilor de către intreprinzatorii tineri . Vezi mai mult

Eveniment interactiv la Strasbourg referitor la antreprenoriatul social și la economia socială

In Noutati

Evenimentul interactiv organizat de  Comisia Europeană, Comitetul Economic și Social European (CESE), are loc în perioada 16 - 17 ianuarie 2014,  în  orașul Strasbourg. Temele abordate vor fi antreprenoriatul social și  economia socială.  Vezi mai mult

Codul de conduită european privind parteneriatul, adoptat de Comisia Europeană

In Noutati

„Codul de conduită european privind parteneraiatul“ aprobat de Comisia Europeană  solicită statelor membre să consolideze cooperarea între autoritatile naționale responsabile pentru cheltuirea fondurilor structurale și de investitii ale UE și partenerii de proiect pentru a facilita schimbul de informații, de experiență, de rezultate și de bune practici,  în perioada de programare 2014-2020. Documentul se constituie ca un element de noutate pentru platforma „Șansa antreprenoriat“, întrucât unul dintre obiectivele sale este tocmai „crearea de platforme pentru învătare reciprocă și schimb de bune practici și de abordări inovatoare“.  Vezi mai mult

Bune practici pentru a reduce impactul restructurărilor și al concedierilor

In Noutati

INTRO  Uniunea Europeană urmărește să stopeze impactul restructurărilor și al concedierilor asupra lucrătorilor și condițiilor sociale, prin introducerea unui set de bune practici pentru întreprinderi, lucrători, sindicate, organizații patronale și administrații publice. Printre măsurile propuse regăsim consilierea profesională pentru lucrătorii afectați și sprijinirea acestora pentru a-și găsi noi locuri de muncă și valorificarea la maxim a fondurilor UE pentru promovarea creării de locuri de muncă. Vezi mai mult

Planul de acțiune al UE privind antreprenoriatul și crearea locurilor de muncă

In Noutati

Măsurile propuse de Uniunea Europeană  au scopul de a atrage noi generaţii de antreprenori şi să ajute şomerii, tinerii, femeile, persoanele în vârstă, imigranţii să-şi lanseze propria afacere.  Vezi mai mult