Aici gasiti ultimele noutati de pe portalul nostru

Eveniment interactiv la Strasbourg referitor la antreprenoriatul social și la economia socială Trasatura

In Noutati

Evenimentul interactiv organizat de  Comisia Europeană, Comitetul Economic și Social European (CESE), are loc în perioada 16 - 17 ianuarie 2014,  în  orașul Strasbourg. Temele abordate vor fi antreprenoriatul social și  economia socială.  Vezi mai mult

Codul de conduită european privind parteneriatul, adoptat de Comisia Europeană

In Noutati

„Codul de conduită european privind parteneraiatul“ aprobat de Comisia Europeană  solicită statelor membre să consolideze cooperarea între autoritatile naționale responsabile pentru cheltuirea fondurilor structurale și de investitii ale UE și partenerii de proiect pentru a facilita schimbul de informații, de experiență, de rezultate și de bune practici,  în perioada de programare 2014-2020. Documentul se constituie ca un element de noutate pentru platforma „Șansa antreprenoriat“, întrucât unul dintre obiectivele sale este tocmai „crearea de platforme pentru învătare reciprocă și schimb de bune practici și de abordări inovatoare“.  Vezi mai mult

Bune practici pentru a reduce impactul restructurărilor și al concedierilor Trasatura

In Noutati

INTRO  Uniunea Europeană urmărește să stopeze impactul restructurărilor și al concedierilor asupra lucrătorilor și condițiilor sociale, prin introducerea unui set de bune practici pentru întreprinderi, lucrători, sindicate, organizații patronale și administrații publice. Printre măsurile propuse regăsim consilierea profesională pentru lucrătorii afectați și sprijinirea acestora pentru a-și găsi noi locuri de muncă și valorificarea la maxim a fondurilor UE pentru promovarea creării de locuri de muncă. Vezi mai mult

Planul de acțiune al UE privind antreprenoriatul și crearea locurilor de muncă

In Noutati

Măsurile propuse de Uniunea Europeană  au scopul de a atrage noi generaţii de antreprenori şi să ajute şomerii, tinerii, femeile, persoanele în vârstă, imigranţii să-şi lanseze propria afacere.  Vezi mai mult

Inițiativă CE: 100 de milioane de euro întreprinderilor nou-înființate și IMM-urilor din domeniul tehnologiilor Trasatura

In Noutati

Ajutorul financiar este menit să contribuie la dezvoltarea de aplicații și alte servicii digitale, în domenii precum transportul, sănătatea, sistemele de fabricație inteligente, energie și mass-media. Granturile în valoare totală de 100 de milioane de euro, din partea parteneriatului public-privat pentru internetul viitorului, ar urma să ajungă la aproximativ  1. 000 de întreprinderi nou-înființate și alte întreprinderi extrem de inovatoare.  Vezi mai mult

Priorități și măsuri în domeniul ocupării forței de muncă în Regiunea Centru, în perioada 2014-2020 Trasatura

In Noutati

INTRO „Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020“, întocmită de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru ia în considerare nevoile majore ale regiunii și are în vedere valorificarea potențialului său real de dezvoltare. Unul dintre domeniile strategice de intervenție este „Dezvoltarea resurselor umane, creșterea incluziunii sociale“,domeniu  relevant pentru platforma „Șansa antreprenoriatului“.  Vezi mai mult