AJOFM MURES promovarea sustenabilității activităților din zonele rurale in cadrul proiectului DRUMS

Categorie: Noutati

Ce reprezintă DRUMS ? Cui i se adresează?

Proiectul (ID: 132019), ”Promovarea unui model de dezvoltare sustenabilă a resursei umane din mediul rural – DRUMS”, urmarește promovarea sustenabilității activităților din zonele rurale, prin mărirea gradului de ocupare a populației, prin activități de consiliere, orientare, formare profesională și mediere, cât și prin promovarea culturii antreprenoriale.

Participarea la proiect contribuie la dezvoltarea capitalului uman și creșterea competitivității în mediul rural, prin corelarea educației și învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii și asigurarea de oportunități sporite pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.

Proiectul se adresează persoanelor din mediul rural, din regiunile Centru, Nord-Vest și Sud-Vest Oltenia, cu preponderență:

 • Persoanelor în căutarea unui loc de muncă
 • Persoanelor inactive
 • Persoanelor ocupate în agricultura de subzistență
 • Șomerilor
 • Managerilor din mediul rural

Proiectul se desfașoară pe o durată de 18 luni și este implementat de Fundația Centrul de Resurse în Educație și Formare Profesională (CREFOP), în parteneriat cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă – Mureș, Asociația AGORA 2013, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă- Satu Mare, R4 – Consultanță și Formare Profesională și BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH.

Activitati:

Activitățile proiectului se adresează tuturor persoanelor din mediul rural, care își doresc o șansă de schimbare și implicit de a avea mai multe șanse de acces pe piața muncii. Totodată, acesta se adresează și reprezentanților autorităților locale și intreprinzătorilor locali, într-o abordare integrată care poate conduce către dezvoltarea capitalului uman și creșterea competitivității în mediul rural.

 

 • Campanii de informare și educare privind oportunitățile e ocupare, formare profesională, cultură antreprenorială.
 • Vor fi organizate 3 campanii de informare, în cele 3 regiuni ale proiectului, în județele Mureș, Dolj și Satu Mare. În fiecare județ vor fi organizate minim 8 sesiuni de informare în minim 8 localități rurale, pentru 1400 de participanți.
 • Furnizare de servicii de informare, orientare, consiliere și plasare de forță de muncă
 • Activitatea de consiliere și orientare profesională va fi susținută de consilierii vocaționali angrenați în proiect, în cele minim 24 de comune selectate la nivelul celor 3 regiuni de implementare
  Activitățile din cadrul job-cluburilor sunt susținute de experții din proiect și au drept scop creșterea șanselor persoanelor din grupul țintă de a obține un loc de muncă, prin creșterea încrederii în sine și prin descoperirea și valorizarea potențialului profesional. De serviciile acestui club vor beneficia 250 de persoane din cele 3 regiuni de implementare.
 • Furnizare de servicii de mdiere și plasare a forței de muncă
  Activitatea de mediere a muncii se realizează de către experții în mediere li constă în punerea în legătură a persoanelor în căutarea unui loc de muncă cu potențialii angajatori. Vor fi organizate 24 de burse ale locurilor de muncă, pentru persoanele interesate.
 • Furnizare de programe de formare profesională

  Vor fi furnizate 16 programe de formare profesională pentru grupul țintă din proiect, care se vor finaliza cu examene de absolvire sau calificare în funcție de tipul programului, în concordanță cu metodologia de în vigoare, a certificării adulților.

 • Evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale

  În procesul de evaluare și certificare vor intra 90 de persoane din grupul țintă. Vor fi realizate evaluări pentru 3 pcupații/calificări, câte una pentru fiecare regiune.

 • Dezvoltarea culturii și spiritului antreprenorial în mediul rural

  Scopul acestei activități este de a dezvolta cultura și spiritul antreprenorial în mediul rural prin formare profesională în antreprenoriat și furnizarea de consultanță și asistență pentru persoanele care doresc să înceapă o afacere independentă.

 • Identificarea și colectarea de bune practici privind ocuparea, formarea și antreprenoriatul în zonele rurale, la nivel național și european

  Se va realiza un catalog de bune practici care să poată fi transferat membrilor echipei de proiect și altor specialiști. catalogul de bune practici contribuie la sustenabilitatea proiectului, experiențele descrise putând fi preluate și în alte proiecte. Acesta va fi publicat pe pagina proiectului și pe alte site-uri de interes.

 • Dezvoltarea parteneriatelor cu reprezentanții autorităților locale, OBG-uri care activează în domeniu, asociații profesionale, întreprinzători, etc.

  Această activitate are drept scop asigurarea cadrului optim de derulare a activităților în contextul facilitării schimburilor de experiență și bună conlucrare în plan local.

 • Organizarea conferințelor de încheiere a proiectului

  Acestea sunt organizate cu scopul diseminării rezultatelor proiectului.

SITE: http://proiect-drums.ro/ 

Multumiri pentru distribuire!