Bune practici pentru a reduce impactul restructurărilor și al concedierilor

Categorie: Noutati

INTRO  Uniunea Europeană urmărește să stopeze impactul restructurărilor și al concedierilor asupra lucrătorilor și condițiilor sociale, prin introducerea unui set de bune practici pentru întreprinderi, lucrători, sindicate, organizații patronale și administrații publice. Printre măsurile propuse regăsim consilierea profesională pentru lucrătorii afectați și sprijinirea acestora pentru a-și găsi noi locuri de muncă și valorificarea la maxim a fondurilor UE pentru promovarea creării de locuri de muncă.

Viziune: Bunele practici publicate vor ajuta întreprinderile să anticipeze mai bine nevoile și competențele necesare pe piața forței de muncă și să vină în sprijinul lucrătorilor concediați care își caută un alt loc de muncă.

Măsuri propuse:

1.monitorizarea strategică pe termen lung a evoluțiilor pieței;

2.urmărirea permanentă a nevoilor în materie de competențe și locuri de muncă;

3.furnizarea de formare și consiliere profesională pentru lucrătorii afectați și sprijinirea acestora pentru a-și găsi noi locuri de muncă;

4.implicarea unor organisme externe – autorități publice, universități, centre de formare;

5.valorificarea la maxim a fondurilor UE pentru promovarea creării de locuri de muncă.

Până în 2016 se va întocmi un raport care să analizeze în ce măsură ar fi necesare acțiuni suplimentare și eventuale noi norme europene. Setul de bune practici propus de Comisia Europeană  pentru a atenua impactul restructurărilor poate fi consultat aici- http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1246_en.htm

Multumiri pentru distribuire!