AJOFM MURES partener in cadrul proiectului „Angajat sau antreprenor în mediul rural - Sansa ta de integrare pe piața muncii”

Categorie: Noutati

RomActiv Business Consulting SRL a demarat în data de 31 martie 2014 proiectul strategic „Angajat sau antreprenor în mediul rural - Șansa ta de integrare pe piața muncii”.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 în cadrul Axei prioritare 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”, în conformitate cu contractul de finanţare POSDRU/135/5.2/S/128155. Proiectul este implementat în regiunile Nord Vest, Vest, Centru, Nord Est, Sud Muntenia și București - Ilfov, pe o durata de 18 luni.

Realizat în parteneriat cu Dyana Business Consulting SRL și Agențiile Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă din Bihor, Mureș, Bacău, Dâmbovița și Ilfov, proiectul vizează îmbunătățirea capacității de ocupare și facilitarea accesului pe piața muncii a unui număr de 900 de persoane din mediul rural, în vederea creșterii gradului de ocupare a forței de muncă din regiunile Nord Vest, Vest, Centru, Nord Est, Sud Muntenia și București - Ilfov.

Activitățile proiectului includ crearea a 7 Centre de consiliere profesională și antreprenorială în Oradea, Cluj-Napoca, Arad, Tîrgu Mureș, Bacău, Târgoviște și București, unde persoanele din mediul rural vor beneficia de servicii de informare și consiliere profesională, servicii de mediere pe piața muncii, asistență antreprenorială în scopul demarării de activități independente, cursuri de calificare și specializare.

Minim 86 dintre participanții la activitățile din proiect își vor găsi un loc de muncă.

Persoanele interesate să facă parte din grupul ţintă, precum şi toţi cei interesaţi să obţină detalii privind implementarea proiectului sunt rugaţi să ne contacteze:

RomActiv Business Consulting SRL

București, Strada Maria Rosetti nr. 32, etaj 1, sector 2

Persoană de contact: Radu Onofrei - Manager de proiect

Site: http://www.ruralinteractiv.ro/ 

Multumiri pentru distribuire!