Planul de acțiune al UE privind antreprenoriatul și crearea locurilor de muncă

Categorie: Noutati

Măsurile propuse de Uniunea Europeană  au scopul de a atrage noi generaţii de antreprenori şi să ajute şomerii, tinerii, femeile, persoanele în vârstă, imigranţii să-şi lanseze propria afacere. 

Viziune: În Uniunea Europeană, sprijinul de care beneficiază antreprenorii variază foarte mult de la o ţară la alta. Este mai eficient ca statele membre să facă schimb de bune practici şi să-şi coordoneze eforturile, mai degrabă decât să ia iniţiative pe cont propriu.

Context: Numai 11% din cetăţenii europeni sunt antreprenori şi circa 40% doresc să lucreze pe cont propriu În SUA şi China, mai mult de jumătate din populaţie doreşte să-şi lanseze propria afacere.

Obiectivele Planului de acțiune: 

1.îmbunătăţirea accesului la finanţare, crearea unei pieţe europene pentru împrumuturile mici, simplificarea normelor fiscale pentru investiţiile private directe; 

2.includerea educaţiei şi experienţei antreprenoriale în programa şcolară - tinerii ar beneficia de cel puţin o experienţă de lucru înainte de a termina şcoala secundară; 

3.reducerea timpului necesar pentru obţinerea licenţelor de funcţionare şi a permiselor necesare pentru înfiinţarea unei întreprinderi ;

4.crearea unor programe de îndrumare, consiliere şi sprijin pentru femei, persoane în vârstă, imigranţi, şomeri şi alţi potenţiali antreprenori; 

5.oferirea de cursuri de formare în management pentru întreprinderile noi şi crearea de reţele cu omologi, furnizori şi clienţi potenţiali; 

6.sprijinirea noilor întreprinderi bazate pe internet, prin înlăturarea obstacolelor din calea vânzărilor transfrontaliere on-line; 

7.simplificarea procedurilor necesare pentru înfiinţarea, vânzarea, cedarea sau relansarea unei întreprinderi; 

8.sprijinirea noilor întreprinderi care se confruntă cu dificultăţi financiare pe termen scurt şi acordarea unei a doua şanse antreprenorilor oneşti care s-au confruntat cu falimentul - cei care încearcă a doua oară au mai mult succes. 

Detalii despre promovarea antreprenoriatului în Uniunea Europeană găsiți aici-http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/index_en.htm

 

Etichetat sub:

news
Multumiri pentru distribuire!